Powiat Pucki - dawniej i dziś:


Zobacz film:

o nas

 

Muzeum Kocham Bałtyk to wspólne przedsięwzięcie Lokalnej Grupy Działania Małe Morze, Gminy Puck oraz Pozytywnych Inicjatyw. Celem instytucji jest promocja Morza Bałtyckiego, a w szczególności nadbałtyckiego regionu północnych Kaszub. Organizacja ma charakter niekomercyjny, cały zysk uzyskany z działalności przeznacza na realizację celów statutowych.

 

Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa: Interaktywne Muzeum Kultury Morskiej wraz z powiatowym punktem informacji turystycznej w miejscowości Swarzewo.

 

aktualności o nas wystawy kontakt